• Giỏ hàng của bạn trống!

Quy trình triển khai dịch vụ bảo vệ

tiếp nhận yêu cầu khảo sát:

Để yêu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ, khách hàng có thể sử dụng một trong hai cách bên dưới để liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, lên kế hoạch, tìm các phương án tối ưu nhất,... nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng.

liên hệ với chúng tôi bằng đường link khảo sát tại trang chủ An Ninh Thiên Ưng 

liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại 0276 362 1919  hoặc 0949 473 000 

Khảo sát

- Tiến hành khảo sảt thực tế
- Nắm bắt nội quy quy định của chủ đầu tư
- Khảo sát tình hình an ninh tại địa phương
- Nắm bắt số lượng lao động, các mốc thời gian quan trọng tại mục tiêu
- Nắm bắt địa hình khu vực được chỉ định

...

Lập phương án bảo vệ

-Đề xuất quy trình phương án phối hợp bảo vệ
-Đề xuất cải thiện các thiết bị an toàn tại khu vực
-Báo giá các gói dịch vụ, chi phí triển khai

...

Thống nhất phương án bảo vệ

- Thống nhất phương án đề ra với khách hàng và chi phí triển khai dịch vụ.
- Chúng tôi sẽ căn cứ vào tài nguyên và nguồn nhân lực hiện có để triển khai phù hợp với mục tiêu đề ra.

...

Triển khai công tác bảo vệ

- Được sự chấp thuận từ hai bên, chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ theo đúng thỏa thuận được giao.

Báo cáo kết quả

- Ghi nhận lại quá trình bảo vệ.
- Tùy theo loại hình dịch vụ và yêu cầu từ khác hàng mà chúng tôi sẽ có kết quả báo cáo phù hợp